Europos Sąjunga: įsigalioja vienkartinių plastikų draudimas

2021 metų liepos 2 dieną Europos Sąjungoje (ES) įsigaliojo Vienkartinių plastikų direktyva.Direktyva draudžia tam tikrus vienkartinius plastikus, kuriems yra alternatyvų.„Vienkartinis plastikinis gaminys“ apibrėžiamas kaip gaminys, visiškai arba iš dalies pagamintas iš plastiko ir kuris nėra sukurtas, suprojektuotas arba pateiktas rinkai tam, kad būtų naudojamas kelis kartus tam pačiam tikslui.Europos Komisija paskelbė gaires, įskaitant pavyzdžius, kaip laikyti vienkartinį plastikinį gaminį.(Direktyvos 12 str.)

Kitų vienkartinių plastikinių gaminių naudojimą ES valstybės narės turi apriboti taikydamos nacionalines vartojimo mažinimo priemones, atskirą plastikinių butelių perdirbimo tikslą, plastikinių butelių dizaino reikalavimus ir privalomas plastikinių gaminių etiketes, kad informuotų vartotojus.Be to, direktyva išplečia gamintojo atsakomybę, o tai reiškia, kad gamintojai turės padengti atliekų tvarkymo, duomenų rinkimo ir informuotumo apie tam tikrus produktus išlaidas.ES valstybės narės priemones turi įgyvendinti iki 2021 m. liepos 3 d., išskyrus butelių gaminio dizaino reikalavimus, kurie bus taikomi nuo 2024 m. liepos 3 d. (17 str.)

Šia direktyva įgyvendinama ES plastiko strategija ir siekiama „skatinti [ES] perėjimą prie žiedinės ekonomikos“.(1 str.)

Vienkartinių plastikų direktyvos turinys
Rinkos draudimai
Direktyva draudžia ES rinkai tiekti šiuos vienkartinius plastikus:
❋ vatos pagaliukai
❋ stalo įrankiai (šakutės, peiliai, šaukštai, lazdelės)
❋ lėkštės
❋ šiaudeliai
❋ gėrimų maišyklės
❋ lazdelės, tvirtinamos prie balionų ir laikomos
❋ maisto indai iš putų polistirolo
❋ gėrimų taros iš putų polistirolo, įskaitant jų dangtelius ir dangtelius
❋ puodeliai gėrimams iš putų polistireno, įskaitant jų dangtelius ir dangtelius
❋ gaminiai, pagaminti iš oksidaciniu požiūriu skaidaus plastiko.(5 str. kartu su priedo B dalimi.)

Nacionalinės vartojimo mažinimo priemonės
ES valstybės narės turi imtis priemonių, kad sumažintų tam tikrų vienkartinių plastikų, kuriems nėra alternatyvos, suvartojimą.Valstybės narės privalo pateikti Europos Komisijai priemonių aprašymą ir paskelbti jį viešai.Tokios priemonės gali apimti nacionalinių mažinimo tikslų nustatymą, daugkartinio naudojimo alternatyvų teikimą pardavimo vietoje vartotojams arba pinigų apmokestinimą už vienkartinius plastikinius gaminius.ES valstybės narės iki 2026 m. turi pasiekti „ambicingą ir tvarų“ šių vienkartinių plastikų suvartojimo mažinimą, „ledėdamas iš esmės sustabdyti didėjantį vartojimą“. Vartojimo ir mažinimo pažanga turi būti stebima ir apie tai pranešama Europos Komisijai.(4 str.)

Plastikinių butelių atskiri surinkimo tikslai ir dizaino reikalavimai
Iki 2025 m. 77 % į rinką pateiktų plastikinių butelių turi būti perdirbti.Iki 2029 metų turi būti perdirbta 90 proc.Be to, bus įgyvendinti plastikinių butelių projektavimo reikalavimai: iki 2025 metų PET butelių gamyboje turi būti ne mažiau kaip 25% perdirbto plastiko.Šis skaičius iki 2030 m. padidės iki 30 % visų butelių.(6 str. 5 d.; 9 str.)

Ženklinimas
Ant higieninių rankšluosčių (įklotų), tamponų ir tamponų aplikatorių, drėgnų servetėlių, tabako gaminių su filtrais, gėrimų puodelių ant pakuotės arba ant paties gaminio turi būti aiškiai matoma, aiškiai įskaitoma ir nenutrinama etiketė.Etiketėje vartotojas turi būti informuojamas apie tinkamus gaminio atliekų tvarkymo būdus ar atliekų šalinimo būdus, kurių reikia vengti, taip pat apie plastiko buvimą gaminyje ir neigiamą šiukšlinimo poveikį.(7 str. 1 d. kartu su priedo D dalimi.)

Išplėstinė gamintojo atsakomybė
Gamintojai turi padengti informuotumo didinimo priemonių, atliekų surinkimo, šiukšlių valymo ir duomenų rinkimo bei ataskaitų teikimo išlaidas, susijusias su šiais produktais:
❋ maisto indai
❋ Paketai ir įvyniokliai pagaminti iš lanksčios medžiagos
❋ iki 3 litrų talpos gėrimų indai
❋ puodeliai gėrimams, įskaitant jų dangtelius ir dangtelius
❋ lengvi plastikiniai maišeliai
❋ tabako gaminiai su filtrais
❋ drėgnos servetėlės
❋ balionai (8 str. 2, 3 dalys, kartu su priedo E dalimi.)
Tačiau nereikia padengti jokių atliekų surinkimo išlaidų, susijusių su drėgnomis servetėlėmis ir balionais.

Sąmoningumo didinimas
Direktyva reikalauja, kad ES valstybės narės skatintų atsakingą vartotojų elgesį ir informuotų vartotojus apie daugkartinio naudojimo alternatyvas, taip pat apie šiukšlinimo ir kitų netinkamo atliekų šalinimo poveikį aplinkai ir kanalizacijos tinklams.(10 str.)

news

šaltinio URL:https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2021-07-18/european-union-ban-on-single-use-plastics-takes-effect/


Paskelbimo laikas: 2021-09-21